Finestra in Vista onthuld

Op de begraafplaats bij het kerkje in Zweeloo werd gistermiddag het kunstwerk 'Finestra in Vista' onthuld. Dat is een initiatief van edelsmid en beeldend kunstenaar Joke Holwarda uit Aalden namens Stichting Aelder Hooghe Kunsten. Joke Holwarda -zij heeft zelf atelier Aelder Hooghe- richtte zich tot de gemeenten, maar er was geen geld. 'De gemeente', aldus wethouder Jeroen Huizing bij de onthulling, 'doet niet mee aan kunst.' 'Heel erg', reageerde een van de aanwezigen ogenblikkelijk. Vervolgens werd het plan ingediend voor het gemeentelijke stimuleringsfonds, maar viel ook daar buiten de prijzen. Jeroen Huizing toonde zijn respect voor het doorzettingsvermogen en de inventiviteit van Joke Holwarda, die het beeld toch realiseerde mede dankzij sponsors. Het stilteobject 'Finestra in Vista' is voor iedereen, die een verbinding met de begraafplaats of kerk heeft. Bij de onthulling droeg Janneke Holwarda een passend zelfgeschreven gedicht voor. Het kunstwerk is uitgevoerd in cortenstaal en is qua vorm afgeleid is van de romaans-gotische ramen van het kerkje. De beide zitplaatsen op het kunstwerk staan haaks op elkaar. E zijn plaquettes van Belgisch hardsteen geplaatst.

 

Initiatievenmarkt op 19 november

Coevorden - Voor organisaties met goede ideeën over vergroting van de leefbaarheid van een dorp of wijk is er het stimuleringsfonds. Op 19 november is hiervoor een initiatievenmarkt. In de papieren versie van de krant staat per abuis 19 oktober. De gemeente heeft dit jaar 100.000 euro beschikbaar voor goede ideeën. Dit bedrag loopt op tot 750.000 euro voor 2018. Initiatieven aanmelden kan tot 5 november om in aanmerking te komen. Het college van burgemeesters en wethouders wil meer aan de samenleving overlaten en de binding in de gemeente vergroten, De projecten of initiatieven die in aanmerking komen voor subsidie moeten kunnen rekenen op draagvlak vanuit het dorp of de wijk. Ze moeten helpen om als dorp of wijk zelf meer verantwoordelijk te zijn voor de directe omgeving of ze moeten bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid of veiligheid van dorp of wijk. 'De ingediende ideeën', aldus burgemeester Bert Bouwmeester, 'gaan eerst door de 'voorwas', er wordt bekeken of de aanvraag volledig is. Zo ja, dan wordt het plan doorgeleid naar de initiatievenmarkt. Alleen via de dertig organisaties van plaatselijk belang of wijkverenigingen kunnen plannen worden ingediend. Tijdens de initiatievenmarkt is de presentatie en kunnen de organisaties stemmen op de plannen met uitzondering van hun eigen idee. Daaruit komen de beste initiatieven naar voren.' Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen via  de dorp- of wijkverenigingen in de gemeente Coevorden worden ingediend.

 

Scholieren zetten zich in voor Nei Naoberschap

Coevorden/Gees - Vier leerlingen van De Nieuwe Veste wilden een heel andere aanpak van hun profielwerkstuk. Dat is gelukt: zij zijn inmiddels aan de slag met Nei Naoberschap in Gees. Floris Vulto, Marloes Bouwman, Aron Soppe en Jim de Weijer uit 6vwo werden benaderd door Aad van der Vaart uit Gees. Het doel van het project is om inwoners de gelegenheid te bieden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. `Wij willen graag iets doen voor de maatschappij', aldus Floris. De vraag die de leerlingen zich daarbij stellen is hoe ouderen hulpvragen kunnen stellen en hoe wensen kunnen worden ingevuld. `Het kan bijvoorbeeld gaan om allerlei klusjes, vervoer of boodschappen doen', vertelt Aron Soppe. De Herbergier in het dorp kan bezorging van maaltijden in het dorp regelen. Het viertal zorgt voor een digitaal platform, waarop inwoners van Gees een beroep kunnen doen. `De nadruk ligt zeker op ICT', laat Jim de Weijer weten. `Onze uitdaging is dat ouderen het platform gemakkelijk kunnen gebruiken. Dat kan zijn door middel van een website of een app.' Floris: `Het hele project draait om het vergroten van de leefbaarheid, dat mensen elkaar in de gaten houden en dat inwoners bereid zijn wat voor elkaar te doen.' De scholieren gaan aan de slag met het bouwen van een site of app. Zij willen dat zelf doen, maar tips, ideeën en initiatieven zijn welkom. `Samen sta je sterk.'